Sünnet

1. Sünnet ağrılı bir işlem midir?

Sünnet derisi sinirlerin yoğun olarak bulunduğu bir bölgedir ve uygun ağrı kesici yöntemler uygulanmaz ise sünnet oldukça ağrılı bir işlem olabilir. Ağrı, sünnet ritüelinin doğal bir parçası olarak kabul edildiğinden sünnet yüzyıllardır ağrıya yönelik herhangi bir tedbir alınmadan uygulanmıştır. Oysa ki tıbbi açıdan ağrı önemsenmesi ve çözüm bulunması gereken bir sorundur. Ayrıca sünnet sırasında duyulan şiddetli ağrının çocuğun ileriki yaşamında olumsuz etkileri olabileceği de bilinmektedir.

Erkek çocuklarda en sık uygulanan cerrahi işlem olan sünnet, çocuğun iyilik hali gözetilerek mümkün olan en iyi koşullarda uygulanmalıdır. Günümüzde modern tıp, sünnet operasyonunu ağrısız bir şekilde gerçekleştirebilmek için bize pek çok alternatif sunmaktadır. Bebeklik döneminde lokal anestezi teknikleri ile rahatça gerçekleştirilebilen sünnet işleminde ilerleyen yaşlarda daha güvenli bir sünnet gerçekleştirilmesine olanak sağlayan genel anestezi yöntemleri tercih edilmektedir. Burada kullanılacak yöntemin aile, çocuk ve hekimin ortak kararı ile belirlenmesi önem taşımaktadır.

2.Yenidoğan sünneti

Doğumu takip eden ilk 1 ay içerisinde yapılan sünnete yenidoğan sünneti denmektedir. Yahudilerde ve Amerika Birleşik Devletlerinde yaygın olarak uygulanan yeni doğan sünneti ülkemizde de son dönemde giderek daha sık uygulanmaktadır. Lokal anestezi ile uygulanabilmesi, çocukta psikolojik olarak herhangi bir olumsuz iz bırakmaması, çabuk iyileşmesi bu işlemin avantajları olarak sıralanabilir.
Dünya Sağlık Örgütü 12 saatini doldurmuş 2500gr üzerindeki bebeklere sünnet uygulanabileceğini bildirmiştir.

Yenidoğan sünneti öncesinde bebeğin mutlaka bir çocuk doktoru tarafından genel sağlık muayenesi yapılması gerekmektedir. Sonrasında sünneti uygulayacak hekim tarafından penis ve testislerde sünnete engel olabilecek bir durum olup olmadığı değerlendirilmelidir. Sünnetin zorunlu bir işlem olmadığı göz önünde tutulmalı, ince eleyip sık dokuyarak bir değerlendirme yapılmalı ve olası komplikasyon riskleri en aza indirilmelidir.

Sonuç olarak;

Her ne kadar sünnet ilkel toplumlardan günümüze yüzyıllardır yaygın olarak yapılagelen bir operasyon olsa da günümüzde modern tıbbın olanaklarının bu operasyonda giderek daha yaygın olarak kullanılması ile birlikte görülen komplikasyonlar da giderek azalmaktadır.

Sünnet her ne kadar küçük ve basit bir işlem olsa da yapılan işlemin bir cerrahi müdahale olduğu akılda tutulmalıdır. İşlem steril koşullarda, mümkün ise ameliyathane şartlarında ve çocuğa ağrı deneyimi yaşatılmadan yapılmalıdır. Unutulmamalıdır ki deneyimli eller tarafından uygulanan sünnet ile çocuğun ileriki yaşamında yaşayabileceği cinsel ya da fonksiyonel problemler en aza indirilmiş olacaktır.

Alanında Uzman Hekimlerimizle
Sağlığınız Garanti Altında

1978’den beri güvenilir, etik sağlık hizmeti…