Cinsel Sağlık

Cinsel açıdan fiziksel, psikolojik ve sosyokültürel tam olarak iyi olma hali ve bunun devamlılığı

Cinsel yaşamın bedensel, ruhsal, zihinsel ve sosyal açıdan bir bütün olarak ele alınması yoluyla, kişilik, iletişim ve sevginin zenginleşmesi ve güçlenmesidir

Yalnızca üreme ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar ile sınırlı tıbbi bakım ve danışmanlığın ötesinde, kişisel ilişkiler ve yaşamın güçlendirilmesi anlamını taşır