Üroloji

Üroloji, her iki cinsiyet ve her yaş grubunda idrar yollarını, erkeklerde ise üreme sistemini inceleyen tıbbi bölümdür.

Üroloji hangi organları ilgilendirir?

Üroloji Bölümü’nde idrar yollarını oluşturan böbrek, üreter (böbrek ile mesane arasındaki idrar kanalları), mesane (idrar torbası) ve üretra (mesaneden vücut dışarısına idrarın taşındığı kanal) ile erkek üreme sistemini oluşturan testis, penis, skrotum ve prostat organları ile ilgili tüm hastalıkların tanı ve tedavi işlemleri gerçekleştirilir. Üroloji bölümünde, alanında uzman hekimler tarafından teşhis edilen hastalıklar, uygun medikal ve modern cerrahi ekipmanlardan yararlanılarak başarılı bir şekilde ilaç ve cerrahi yöntemler ile tedavi edilebilmektedir. Memorial Sağlık Grubu Üroloji Bölümleri, ürolojik hastalıklar ve problemlerin tanı tedavisinde deneyimli uzmanları, modern teknolojileri ve multidisipliner yaklaşımları ile hizmet vermektedir.

Üroloji erkeklerde neye bakar?

Üroloji Bölümü erkeklerde; böbrek, mesane, üreter, üretra, testis, penis, skrotum ve prostat kanserleri ve hastalıklarının yanı sıra erektil disfonksiyon, erkek kısırlığı, vazektomi, düşük testesteron, aşırı aktif mesane, pelvik ağrısı, idrar kaçırma gibi rahatsızlıkların tanı ve tedavisi ile uğraşmaktadır. Özellikle prostat ameliyatı sonrası görülen idrar kaçırma durumlarında askı cerrahileri ve yapay idrar kelepçesi (artifisyel üriner sfinkter) kliniğimizde uygulanmaktadır.

Üroloji kadınlarda neye bakar?

Üroloji Bölümü kadınlarda; idrar yapma bozuklukları, idrar kaçırma problemleri, pelvik taban kaslarındaki yetmezlikle birlikte özellikle organ sarkma problemleri ile nörolojik hastalıklarla beraber görülebilen mesanenin nöromusküler fonksiyon bozuklukları gibi sorunların tanı ve tedavisi ile uğraşmaktadır.  Ürodinamik inceleme, basınç-akım çalışması, mesaneye botoks uygulaması gibi işlemler bu alanda yer almaktadır. Hastalarda  (Mesane-idrar yapma bozukluklarında (idrar yapamama, idrar kaçırma, aşırı aktif mesane, ağrılı mesane sendromu) mesane pili (sakral nöromodülasyon) yüksek başarı ile uygulanan işlemlerdendir.

Üroloji çocuklarda neye bakar?

Çocuklarda görülen üroloji alanına giren hastalıkların tedavileri, yetişkinlerden farklı teknikler kullanılarak uygulanmaktadır. Özellikle çocukluk çağında bulunanların ürolojik problemleri ile ilgilenen çocuk ürolojisi; sünnet, hipospadias, inmemiş testis, idrar yolu enfeksiyonları, böbrek taşı, mesane taşı, tümör ve enfeksiyonları ile işeme bozuklukları, böbrek çıkış darlıkları vezikoüreteral reflü gibi hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenmektedir.